19. juni 2012

Pas på klaveret

Har du et klaver? Så pas godt på det.
En ting er sikkert, et klaver er af træ, som er et organisk materiale, derfor skal du passe godt på det.
  • Luk låget over tangenterne, når der ikke spilles.
  • Tør støv af det regelmæssigt
  • Lad det ikke stå tæt på varmekilder
  • Når du vælger det rum, hvor det skal stå, så vælg ikke et rum, hvor temperaturen svinger af den ene eller anden grund, heller ikke et der er meget fugtigt.
  • Skån det for hårde stød og slag, belær de yngste om ikke at afreagere på klaveret.
  • Lad det blive stemt af en klaverstemmer en gang om året.
Du skal nok opdage, når en tone er falsk, så vil du reagere, når den tangent trykkes ned. Så skal klaverstemmeren tilkaldes. Tilkald ham alligevel den ene gang om året selvom alle toner klinger godt. Det er en åbenbaring af høre et nystemt klaver.
Pas godt på det, så det holder længe. Et nyt klaver er hammerdyrt.